Hz. Ebubekir Kimdir? Hayatı ve Halifelik Dönemi

Hz Ebubekir İslam dünyasına izini bırakan ve Müslümanlar tarafından çok sevilen bir şahsiyet. Peygamber tarafından çok sevilen ve çok güvenilen biri olan Hz Ebubekir kimdir? Hayatı ve halifelik dönemini sizlerle inceliyoruz.

Hz. Ebubekir Kimdir? Hayatı ve Halifelik Dönemi

Hz. Ebubekir Kimdir?

Hz. Bu sayfada, Ebu Bekir hakkında erken yaştan saltanatının sonuna kadar bilmeniz gereken her şeyi ele alıyoruz. İşte nihayet Hz. Ebu Bekir'in doğumu ve yetiştirilmesi!

Hz. Ebubekir'in Hayatı

Hz. Ebu Bekir, İslam'ın dört halifesi arasında önde gelen bir şahsiyettir. Halifenin tam adı Ebu Bekir Abdullah bin Ebi Kuhafa, 573 yılında Mekke'de doğduğunda kendisine verilmiştir. İlk halifedir ve aynı zamanda Hz. Muhammed'in ona herkesten daha çok güvendiği söylenir.

O, hiçbir zaman hayali ilahların önünde diz çöken biri olmamış, Muhammed'in peygamber olduğunu açıklamasından sonra, yaşam boyunca yüksek ve erdemli bir yolda yürümeyi tercih etmiş, Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu ilk düşünenlerden biri Ebubekir'dir.

İslam Peygamberi'nin korunmasını sağlamak için büyük çaba harcarken aynı zamanda davayı aktif olarak destekler. Cömertliği ve başkalarına karşı ilgisi ile tanınan Hz. Ebû Bekir, aynı zamanda ashabı ile sohbet etmekten hoşlanan, girişken bir şahsiyetti. Kaynaklara dikkat eden, verilenle yetinen, daha fazlasını bağışlayan bir insandı.

Hz. Ebubekir'in Halifelik Dönemi

Hz. Muhammed'in vefatından sonra ilk halife olarak Hz. Bu kişi Ebu Bekir olarak biliniyordu. İslam topraklarını genişletti ve İslam imparatorluğunun devamını sağladı. Altta yatan siyasi ve hukuki çerçeve, Hz. Ebu Bekir'in liderliği sırasında başladı.

Horasan, Trablus ve Kafkaslar, yönetimi nedeniyle krallığına eklendi ve bu onun çok daha önemli olmasını sağladı. Halife olarak saltanatı bir buçuk yıl sürdü. Ebu Bekir'in saltanatı sırasında sahte peygamberler ilk kez ortaya çıkmaya başladı.

Halifenin yanıtı, bundan sorumlu sahte peygamberlerle savaşmak için bir ordu göndererek olayı durdurmaktan ibaretti. Ancak, genel nüfusu bu sahtekarları takip etmemeye başarılı bir şekilde ikna etti. Sonunda onları başarılı bir şekilde İslam'a dönüştürdü ve onları Peygamber Muhammed'e inandırdı.

Hz. Ebu Bekir döneminde çıkan çatışmalarda birçok hafız şehit olarak can verdi. Kuran'ın ve dolayısıyla Hz. Peygamber'in ortadan kaybolması herkes için bir endişe kaynağı olmuştur. Ebu Bekir'in saltanatı sırasında Kutsal Kitap toplanmış ve kitap halinde yazılmıştır.

Hz. Muhammed’den rivayet edilen bir hadise göre cennete ilk girecek kişi Hz. İlk konuştuğunda kendisini Ebu Bekir olarak tanımladı. 634 yılında cennet müjdesi kendisine takdim edildikten sonra halife Medine'de vefat etmiştir. Kabri Medine'de Mescid-i Nebevî'nin avlusunda bulunmaktadır.